lang->line('Categories'); ?>

Doll

Interactive doll Wagro

11900AMD

Interactive wagro communicates with the child with the real voice of the characterOffers interesting riddles and the little one tries to guessHeight of the doll: 43 cmDesign design and implementation works by "Mankan" companyIt is environmentally friendly and in accordance with international standardssize43 x 25 cmAge3 - 5 yearsBrand:Mankan

Interactive doll Napa

11900AMD

Interactive Napa communicates with the child in the real voice of the characterNapa tells a tale about the three little pigs, offers to listen to Purple's "Lullaby" and sleep sweetlyThe height of the doll is 41 cmDesign design and implementation works by "Mankan" companyIt is environmentally friendly and in accordance with international standards.size41 x 20 cmAge3 - 5 yearsBrand:Mankan
 
 

 

Talking Doll Arpi

7800AMD

43x20x10

Talking Doll Narek

7800AMD

Talking Doll "Narek"

size - 43x20x10

Interactive doll Khozo

11900AMD

 • Խոզոն շփվում է երեխայի հետ հերոսի իրական ձայնով
 • Արտասանում է բանաստեղծություններ
 • Սովորեցնում է հաշվել
 • Պատմում է ուրախ անեկդոտներ
 • Պատրաստված է «Մանկան» ընկերության կողմից
 • Էկոլոգիապես մաքուր է և միջազգային չափանիշներին համապատասխան:
 • Չափս
  40 x 26 x 10 սմ
  Տարիք
  3 - 6 տ.
   

Talking Doll Aramik

6950AMD

The doll will talk to your child and become his friend.
Size։ 41 x 28 x 13 cm

Doll "Anushik"

6800AMD

The doll will speak to your child and become his friend.

Sizes H-41cm, W-27cm, L-12cm

10000AMD

8300AMD

Mary Poppins Doll WikiHeal Me!

25300AMD

Material: vinyl; plastic; textile
Age limit: 3+
Height, in centimeters: 38
Package: doll; accessories
Interactive: Yes
Features: sound effects; accessories included

Order call Number sent