lang->line('Categories'); ?>
lang->line('Categories'); ?>

Ուսումնական

Տեսանելի մաթեմատիկա 2

1000Դր.

Հեղինակ` Սոկրատ Մկրտչյան
Էջեր` 64
Կազմ` փափուկ
Չափեր` 17x24 սմ
Լեզու` արևելահայերեն
Հրատարակված է` 2021

     Ձեռնարկը նախատեսված է երկրորդ դասարանում սովորող, ինչպես նաև 7 տարեկանից մեծ ցան­կացած երեխայի համար: Այն ներառում է պարապմունքներ, որոնք համարակալմամբ հա­մա­պա­տաս­խանում են մաթեմատիկայի երկրորդ դասարանի դասագրքի դասերին։

Պատրաստվում ենք հանդեսի: Թեմատիկ սցենարներ մանկապարտեզի և տարրական դպրոցի համար: II թողարկում

3000Դր.

Հեղինակներ` Աստղիկ Բալայան, Սրբուհի Պապյան, Չինարիկ Մարգարյան
Էջեր` 184
Կազմ` փափուկ
Չափեր` 14.5x20սմ
Լեզու` արևելահայերեն
Հրատարակված է` 2022

     Ձեռնարկում ներկայացված են խմբային ցերեկույթների սցենարներ՝ նախատեսված նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների ավագ խմբերի և տարրական դասարանների համար: Սցենարները նվիրված են տարվա եղանակներին, ամանորյա տոներին, մեր մոլորակին, Այբբենարանի ավարտին, տարրական դպրոցի ավարտին... Սցենարներն ունեն արժեքային հենք և զարգացնող նշանակություն: Ձեռնարկը հասցեագրված է մանկապարտեզների դաստիարակներին և տարրական դպրոցի ուսուցիչներին:

Տեսանելի մաթեմատիկա 1

1000Դր.

Հեղինակ` Սոկրատ Մկրտչյան
Էջեր` 64
Կազմ` փափուկ
Չափեր` 17x24 սմ
Լեզու` արևելահայերեն
Հրատարակված է` 2020

     Ձեռնարկը նախատեսված է առաջին դասարանում սովորող, ինչպես նաև 6 տարեկանից մեծ ցանկացած երեխայի համար: Այն ներառում է 49 պարապմունք, որոնք համարակալմամբ համապատասխանում են մաթեմատիկայի առաջին դասարանի երկրորդ կիսամյակի դասերին:

Գիտադարան: Համացանցային հղումներով

7400Դր.

Հեղինակներ` Հեղինակային խումբ 
Թարգմանությունն անգլերենից` Հ. Գրիգորյանի, Ս. Մկրտչյանի, Ա. Ղալեչյանի 
Էջեր` 208 
Կազմ` կոշտ 
Չափեր` 22.5x28.5սմ 
Լեզու` արևելահայերեն 
Հրատարակված է` 2015 

     Գիրքն ընդգրկում է գիտության ամենատարբեր ոլորտները լուսաբանող հարուստ տեղեկատվական նյութ: Այդ ամենը շարադրված է մատչելի, բայց և գիտական լեզվով: Գրքում ներկայացված քարտեզներն ու գծագրերն ունեն նկարագրություններ ու բացատրություններ: Մեծաթիվ պատկերազարդումներն ու լուսանկարները տեղեկատվությունը դարձնում են ակնառու և դյուրըմբռնելի: 
     Համացանցային հղումներով համապատասխան կայքէջերը տեղեկատվությունը լրացնում են տեսաֆիլմերով ու շարժանկարներով, վիրտուալ աշխարհի բազմապիսի հնարավորություններով: Տրված է նաև համաշխարհային պատմության, գիտական հայտնագործությունների, գիտնականների մասին պատմող ժամանակագրական նյութ:

lang->line('Categories'); ?>
Պատվիրել զանգ Համարն ուղարկվեց